Het Centrum voor Levensvragen biedt professionele begeleiding bij zingevings- en levensvragen, ongeacht religie of levensovertuiging. Dit centrum is er voor thuiswonende inwoners van de regio Zuid-Holland Noord van 50 jaar en ouder en voor volwassenen in de palliatieve fase.

Ook voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten is er geestelijke verzorging thuis beschikbaar. Hiervoor kunt u terecht bij het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) Holland Rijnland

Voor professionals fungeert het Centrum voor Levensvragen als regionaal coördinatiepunt.

Het Centrum voor Levensvragen ZHN is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Centra voor Levensvragen.

De foto’s op deze website en in onze folder zijn gemaakt door Jeanet van Noord. Zij is professional in de palliatieve zorg in onze regio en fotografeert in haar vrije tijd.