De begeleiding is normaliter kosteloos voor mensen van 50 jaar en ouder uit de regio Zuid-Holland Noord. Ook voor volwassenen en kinderen in de palliatieve fase van een levensbedreigende ziekte is de begeleiding vrij van kosten.

Huidige situatie (augustus 2021)
Helaas is het plafond van de subsidie in onze regio bereikt en kunnen wij de gesprekken tot 1 januari 2022 niet meer standaard vergoeden. Indien u toch een gesprek met een geestelijk verzorger wilt, kunt u hen benaderen over mogelijkheden en bekostiging.

De vergoeding voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten komt uit een andere subsidiepot en blijft derhalve gratis.