Op pallialine vindt u de richtlijn Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase. De richtlijn geeft  aanbevelingen over diagnose, begeleiding en behandeling voor alle patiënten (vanaf 18 jaar) met zingevings- en spirituele vragen en/of problemen in de palliatieve fase (zie definitie in het Kwaliteitskader) ongeacht de onderliggende aandoening en in iedere zorgsetting. De richtlijn beoogt hiermee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Praten over Levensvragen

Alle materialen GV Thuis nu op één pagina.
Op de nieuwe pagina Praten over levensvragen zijn alle materialen over
Geestelijke Verzorging Thuis voor professionals te vinden. De video’s, infographics, artikelen en nieuws staan bij elkaar op één overzichtelijke pagina. Ga naar Praten over Levensvragen.

Zijn er verwijzingsmodellen? 

Op dit moment zijn er geen verwijzingsmodellen. Met het oog op de toekomstige openstelling voor alle doelgroepen, wordt er aan de Tilburg University wel gewerkt aan een verwijzingsmodel door PLOEG.

Modellen

Het ABC-model (Advies, Begeleiding en Crisis) staat beschreven in de Richtlijn zingeving en spiritualiteit onder het submenu: diagnostiek, rapportage en verwijzing ->rol zorgverleners en overwegingen.

Functies die raakvlakken hebben met geestelijk verzorging

Er zijn – naast uw persoonlijke netwerk – verschillende mensen met wie uw cliënt een gesprek over levensvragen kan voeren. Hier vindt u functies die raakvlakken hebben met geestelijk verzorgers. Ook vindt u de verschillen. Dit zijn: vrijwilligers, psychologen, maatschappelijk werkers en geestelijken (voorgangers).

Rouw- en verliesbegeleiding en geestelijke verzorging

Hier vindt u de verschillen en overeenkomsten uitgelegd.

Inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden

In opdracht van ZonMw maakte de Universiteit voor Humanistiek een inventarisatie van de initiatieven en mogelijkheden van geestelijke verzorging in de eerste lijn, die professionals kunnen gebruiken in hun werk. "Het overzicht helpt hen om het wiel niet opnieuw uit te vinden." 

Relevante websites

geestelijkeverzorging.nl
VGVZ.nl