Vanaf 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van VWS de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. Deze begeleiding wordt via Transmuralis vergoed als deze valt binnen de richtlijnen, regionale afspraken en budget. Dit betekent onder andere dat begeleiding door een (aangesloten) geestelijk verzorger wordt vergoed voor iedereen in de regio die in de palliatieve fase verkeert en / of voor iedereen boven de 50 jaar.

Ook voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten is er geestelijke verzorging thuis beschikbaar. Meer informatie vindt u hier.

Huidige situatie (augustus 2021)
Op dit moment is het plafond van de subsidie in onze regio bereikt en kunnen wij de gesprekken tot 1 januari 2022 niet meer standaard vergoeden. Indien u toch een gesprek met een geestelijk verzorger wilt, kunt u hen benaderen over mogelijkheden en bekostiging.

De vergoeding voor kinderen in de palliatieve fase en hun naasten komt uit een andere subsidiepot en blijft derhalve gratis.